7/1/07

ทรัพยากรทวีปยุโรป

กลุ่มที่ 4 เจ้าเว้ย !

เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรของทวีปยุโรปมีดังนี้

ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้สำคัญของยุโรป ได้แก่ ป่าไม้ผลัดใบ และป่าสน ได้แก่ ต้นฟอร์ สปรูซ ลาซ บีช แอช ไพน์ อยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรปแถบคาบสมุทรแกนดิเนเวีย ในเขตประเทศฟินแลนด์ ประเทศสวีเดน ประเทศนอร์เวย์ นอกจากนี้นั้นก็มีในแถบยุโรปตะวันออก ในเขตประเทศสหพันธรัฐรัฐเซีย ประเทศยูเครน ส่วนพื้นที่อื่นๆ ของยุโรปมีสัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้น้อย เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด

ทรัพยากรแร่ธาตุ การที่ยุโรปทีทรัพยากรธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วทั้งทวีป และบางชนิดก็มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว แร่ธาตุที่สำคัญได้แก่

ถ่านหิน --- แหล่งใหญ่ในเกาะบริเตนใหญ่ของสหราชอาณาจักร ตอนเหนือของฝรั่งเศสติดต่อไปถึงเบลเยี่ยม เยอรมนี ตอนใต้ของโปแลนด์ เขตบาสของสหพันธรัฐรัสเซีย

เหล็ก --- พบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนกลางของอังกฤษ แคว้นลอว์เรนของฝรั่งเศส ตอนเหนือและตอนกลางของสวีเดน ตอนกลางของสเปน ยูเครน

สังกะสี –-- พบมากในเยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน โปแลนด์ และอิตาลี

บอกไซด์ -- แหล่งสำคัญอยู่ในฝรั่งเศส สเปน ออสเตรีย และเฮอร์เชโกวินา กรีซ

ทองแดง --- ส่วนใหญ่จะอยู่ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ในเขตแระเทศนอร์เวย์ สวีเดน ทางตะวันตกของฟินแลนด์ สเปน และยูโกสลาเวีย

สำหรับแร่ธาตุทีมีปริมาณรองๆ ลงมา ได้แก่ แร่ใยหิน แกรไฟต์ ตะกั่ว เงิน ยูเรเนียม พลวง โครไมต์ แมกนีเซียม และ นิกเกิล

ทรัพยากรพลังงาน นอกจากถ่านหินแล้ว พลังงานสำคัญสำคัญในยุโรปได้แก่

น้ำมันปิโตรเลียม --- แหล่งสำคัญจะอยู่ในเขตทะเลเหนือ เขตประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนีย และสหพันธรัฐรัสเซีย

ก๊าซธรรมชาติ --- ส่วนมากอยู่ในเขตยุโรปตะวันตก ในฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ( ทางเหนือ ) และฮังการี ( ทางตะวันออก )

ไฟฟ้าพลังนน้ำ --- แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำที่สำคัญของยุโรปจะอยู่ในเขตประเทศที่การอุตสาหกรรมค่อนข้างขยายตัวมาก ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ นอร์เวย์ สวีเดน และ สหพันธรัฐรัสเซีย

~ กลุ่มพวกเราขอนำเสนอ ~

ปล.ขนาดงานชิ้นที่ 1 ยังยากขนาดนี้แล้วงานชิ้นอื่นๆ ละ

เฮ้ย เส็จสะทีเหนื่อยจริงๆเลย

No comments:

ทำรายงานกลุ่มออนไลน์กับ Google Doc

การใช้ Google Doc ผู้สอนต้องมี Gmail สามารถแบ่งกลุ่มออนไลน์ โดยนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการนำสนอเนื้อหาในที่มอบหมายแบบออนไลน์ ผู้เรียนแต่ละคนเพิ่มเนื้อหา ตกแต่งและแก้ไขที่เพื่อนทำมาแล้วได้ นอกจากนี้ผู้สอนสามารถตรวจสอบการเข้ามาใช้ Doc ของนักเรียนแต่ละคนได้จาก History

Time

Followers

Google Doc

ท่านชอบเรียนสาระใดในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม